Laste päevakeskuse tutvustus

Tasuta teenus lastega peredele, mille eesmärk on toimetulekuraskuste ennetamine ja abi sotsiaalsete probleemide lahendamisel.
Laste päevakeskuses pakutakse lastele õpiabi, aidatakse sisustada nende vaba aega, toetatakse peresid laste käitumisraskuste ja kooliprobleemide  lahendamisel.
Laps suunatakse päevakeskusesse linnaosavalitsuse või kooli sotsiaaltöötaja poolt.

Laste päevakeskuses saab:

  • nõustamist ja tuge
  • õpiabi
  • sooja lõunat
  • vaba aja sisustamist
  • mängida erinevaid mänge (lauamängud, õhuhoki jt.)
  • kasutada arvutit
  • arendada käelist tegevust
  • pesta
  • osaleda üritustel
  • osaleda laagrites